Rast Fonda

Od početka ponovnog rada Fonda, pa do 18.03.2019. odnosno za dva i po meseca, u Fond se učlanilo 113 osoba i tri organizacije (Srpska akademija nauka i umetnosti, Infostud i MIGROS doo). Hvala im na tome.  U tom periodu u Fond je za članarinu uplaćeno oko 1.800.000 dinara. Detaljniji podaci su u dokumentu.  Uskoro će na stranama Fonda biti...

Rast Fonda

Od početka ponovnog rada Fonda, pa do 02.03.2019. odnosno za dva meseca, u Fond se učlanilo 97 osoba i jedna organizacija (Srpska akademija nauka i umetnosti). Hvala im na tome.  U tom periodu u Fond je za članarinu uplaćeno oko 1.300.000 dinara. Detaljniji podaci su u dokumentu.  Uskoro će na stranama Fonda biti objavljena imena članova i kategorije njihovog...

Rast Fonda

Od početka rada fonda pa do 11.02.2019. u Fond se učlanilo 40 osoba. Hvala im na tome. U tom periodu u Fond je za članarinu uplaćeno oko 780.000 dinara. Detaljniji podaci su u dokumentu.

TRANSPARENTNOST

Rad Fonda je apsolutno transparentan. U svakom trenutku na sajtu Fonda će se moći pratiti stanje uplata i podaci o tome za šta se sredstva konkretno troše. Pojedinac ili preduzeće koje se učlani u Fond može izabrati i opciju anonimnosti što znači da se naziv člana neće objavljivati na sajtu Fonda. Član Fonda može odabrati...

KO MOŽE BITI ČLAN FONDA

Svaki pojedinac koji iskreno želi da pomaže ciljeve Fonda i rad Istraživačke stanice Petnica. Fond je zahvalan i preduzećima svih veličina i snage. Veoma ćemo ceniti preduzeća koja se opredele da svake godine uplaćuju određenu sumu godišnje članarine i tako obezbede osećaj sigurnosti i mogućnost dugoročnog planiranja i vođenja kvalitetnih akcija i projekata.

KAKO SE POMAŽE RAD FONDA

Pre svega učlanjenjem. Postanite član Fonda. Izaberite neku od ponuđenih vrsta članarine. Osnovni nivo članarine je najviše usmeren na studente i mlade ljude koji se još uvek nalaze u procesu profesionalnog obrazovanja i traženja posla. Ukoliko ste finansijski snažniji ili imate želju da više pomognete, procenite koja vam od drugih opcija članstva najviše odgovara. Ukoliko...

O FONDU PETNICA

Fond Petnica je prvenstveno namenjen prikupljanju sredstava bivših učesnika u različitim programima i aktivnostima Istraživačke stanice Petnica ali i svim saradnicima, prijateljima i poštovaocima ove netipične inovativne ideje koja je za par decenija izrasla u najveći i najkompleksniji eksperiment u domaćem obrazovanju. Prikupljenim sredstvima podržavale bi se obrazovne aktivnosti i rad sa mladim talentovanim, radoznalim...

DOBRODOŠLI!

Nakon dužeg perioda mirovanja, Fond Petnica je obnovio svoj rad sa namerom da osnaži nezavisnost i slobodu razvoja novih ideja i inicijativa Istraživačke stanice Petnica. IS Petnica je najveći u Evropi nezavisan neprofitni specijalizovani centar za podršku mladima zainteresovanim za nauku i istraživački rad. IS Petnica osnovana je 1982. godine na inicijativu mladih ljudi –...