TRANSPARENTNOST

Rad Fonda je apsolutno transparentan. U svakom trenutku na sajtu Fonda će se moći pratiti stanje uplata i podaci o tome za šta se sredstva konkretno troše.

Pojedinac ili preduzeće koje se učlani u Fond može izabrati i opciju anonimnosti što znači da se naziv člana neće objavljivati na sajtu Fonda. Član Fonda može odabrati i bilo koji drugi naziv za vidljivost darodavca (npr. „porodica Petrović“, „Novosađani iz Londona“, „Navijači Benfike iz Japana“, „Prijatelj Petnice iz Niš“ i sl.). Prihvatljivi su svi nazivi koji ne vređaju nikoga.

Izveštaj nezavisnog revizora će takođe biti vidljiv na sajtu Fonda.