Rast Fonda

Od početka rada fonda pa do 11.02.2019. u Fond se učlanilo 40 osoba. Hvala im na tome. U tom periodu u Fond je za članarinu uplaćeno oko 780.000 dinara. Detaljniji podaci su u dokumentu.