Rast Fonda

Od početka ponovnog rada Fonda, pa do 18.03.2019. odnosno za dva i po meseca, 
u Fond se učlanilo 113 osoba i tri organizacije (Srpska akademija nauka 
i umetnosti, Infostud i MIGROS doo).

Hvala im na tome. 

U tom periodu u Fond je za članarinu uplaćeno oko 1.800.000 dinara. 
Detaljniji podaci su u dokumentu

Uskoro će na stranama Fonda biti objavljena imena članova i kategorije 
njihovog članstva. 

upravitelj Fonda Petnica, S.Janev