Rast Fonda

Od početka ponovnog rada Fonda, pa do 02.03.2019. odnosno za dva meseca, 
u Fond se učlanilo 97 osoba i jedna organizacija (Srpska akademija nauka 
i umetnosti).

Hvala im na tome. 

U tom periodu u Fond je za članarinu uplaćeno oko 1.300.000 dinara. 
Detaljniji podaci su u dokumentu

Uskoro će na stranama Fonda biti objavljena imena članova i kategorije 
njihovog članstva.