Kontrola rada

Izvod iz pravila o radu Fonda:

  • Rad Fonda je u potpunosti transparentan za članove i najširu javnost, pri čemu se Fond obavezuje na zaštitu ličnih podataka članova (privatnost).
  • Prispeće svoje uplate, kao i ukupno stanje na računu Fonda i informacije o svim isplatama sa tog računa, moći ćete uskoro proveriti i na web-sajtu Fonda, tj. ovde.
  • Dva puta godišnje svim članovima Fonda će se na kućne ili elektronske adrese dostavljati Informator Fonda sa detaljnim podacima o uplatama i korišćenju sredstava Fonda.
  • Nadzorni odbor Fonda će na kraju svake godine svoj detaljan izveštaj objavljivati u Informatoru Fonda i na web-sajtu Fonda.
  • Sponzori i dobrotvori Fonda imaju pravo da navedu tri prioritetne funkcije ili namene poželjnog trošenja svoje članarine, a u okviru ciljeva Fonda.
  • Zainteresovanim članovima Fonda omogućuje se neposredan uvid u efikasnost i svrsishodnost korišćenja sredstava Fonda i u kompletnu finansijsku i programsku dokumentaciju Fonda.