KO MOŽE BITI ČLAN FONDA

Svaki pojedinac koji iskreno želi da pomaže ciljeve Fonda i rad Istraživačke stanice Petnica.

Fond je zahvalan i preduzećima svih veličina i snage. Veoma ćemo ceniti preduzeća koja se opredele da svake godine uplaćuju određenu sumu godišnje članarine i tako obezbede osećaj sigurnosti i mogućnost dugoročnog planiranja i vođenja kvalitetnih akcija i projekata.