Kako postati član

Uplatom jedne (bilo koje) od standardnih kategorija članarine postajete član Fonda. Podaci koje nam dostavite o sebi, a koji su neophodni za ispravnu dokumentaciju o članstvu (i prihodima Fona) ne moraju da budu vidljivi na sajtu Fonda, već član Fonda može da se opredeli i za druge opcije (vidi „Transparentnost„), tj. da se izjasni da želi da bude anonimni član.

Nakon prijema vaših podataka mailom će vam biti poslate instrukcije za uplatu članarine na račun.

Članarina u dinarima se može uplatiti bankarskom transakcijom kod bilo koje banke u Srbiji, a članarine u stranim valutama se mogu uplatiti na PayPall račun Fonda, ili direktnom bankarskom transakcijom na devizni račun Fonda (a kako, pisaće u mailu koji ćete dobiti).  GODIŠNJI IZNOS
RSD USD/EUR
1. Student član (pojedinci) 1000 10
2. Regularni član (pojedinci) 3000 30
3. Porodično članstvo 5000 50
4. Pomažući  član (pojedinci ili preduzeća = P/P) 10.000 – 49.000 100 – 490
5. Sponzor (P/P) 50.000 – 499.000 500 – 4990
6. Zlatni sponzor (P/P) 500.000 – 5 M 5000 – 50.000
7. Dobrotvor Fonda (P/P) više od 5 M  

Prijavni formular

U javnoj evidenciji Fonda želim da piše:

Opredeljujem se za kategoriju članarine u iznosu od

Želeo/la bih da iznos uplaćujem kroz mesečne rate

Boravim u inostranstvu