Kako postati član

Uplatom jedne (bilo koje) od standardnih kategorija članarine postajete član Fonda. Podaci koje nam dostavite sebi, a koji su neophodni za ispravnu dokumentaciju o članstvu (i prihodima) ne moraju da budu vidljivi na sajtu Fonda, već član Fonda može da se opredeli i za druge opcije (vidi „Transparentnost„).

Uskoro ćete moći da obavite elektronsku uplatu na sajtu Fonda (instrukcije za uplatu će biti poslate na registrovani mail) ili na neki od drugih načina uplate na račun.  GODIŠNJI IZNOS
RSD USD/EUR
1. Student član (pojedinci) 1000 10
2. Regularni član (pojedinci) 3000 30
3. Porodično članstvo 5000 50
4. Pomažući  član (pojedinci ili preduzeća = P/P) 10.000 – 49.000 100 – 490
5. Sponzor (P/P) 50.000 – 499.000 500 – 4990
6. Zlatni sponzor (P/P) 500.000 – 5 M 5000 – 50.000
7. Dobrotvor Fonda (P/P) više od 5 M  

Prijavni formular

U javnoj evidenciji Fonda želim da piše:

Opredeljujem se za kategoriju članarine u iznosu od

Želeo/la bih da iznos uplaćujem kroz mesečne rate

Boravim u inostranstvu