DOBRODOŠLI!

Nakon dužeg perioda mirovanja, Fond Petnica je obnovio svoj rad sa namerom da osnaži nezavisnost i slobodu razvoja novih ideja i inicijativa Istraživačke stanice Petnica. IS Petnica je najveći u Evropi nezavisan neprofitni specijalizovani centar za podršku mladima zainteresovanim za nauku i istraživački rad. IS Petnica osnovana je 1982. godine na inicijativu mladih ljudi – studenata i mladih naučnika i do danas se razvila u snažan projekat inovativnog i slobodnog obrazovanja kroz koji svake godine prođe oko dve hiljade učenika i studenata iz Srbije ali i iz celog sveta.