FOND za razvoj naučnog obrazovanja PETNICA

Fond je osnovan sa sledećim ciljevima:

1. podsticanje i razvoj naučnog i istraživačkog stvaralaštva darovitih i za nauku i savremene tehnologije izrazito zainteresovanih učenika i studenata,

2. poboljšanje uslova njihovog obrazovnog i naučno-istraživačkog rada,

3. stvaranje i podsticanje razmene informacija sa odgovarajućim institucijama širom sveta, u oblasti rada sa darovitima i njihovog naučnog obrazovanja,

4. pomoć učešću mladih na stručnim i naučnim skupovima,

5. okupljanje svih zainteresovanih pojedinaca i organizacija za pružanje finansijske i druge pomoći razvoju i unapređenju obrazovnog rada Istraživačke stanice Petnica.