prof. dr Nikola Hajdin, predsednik SANU (2006)

Osnivanje Fonda za razvoj naučnog obrazovanja koje je pokrenula Istraživačka stanica Petnica jeste značajna i dalekosežna inicijativa. Srbija ima dragocenu tradiciju fondova i zadužbina koje su u velikoj meri doprinele razvoju nauke, umetnosti i obrazovanja. Fondovi i zadužbine su motivisali mnogobrojne uspešne privrednike, trgovce, naučnike i umetnike da novim generacijama ostave bolje uslove za obrazovanje ali i da ovim načinom ulaganja izbegnu rizike zavisnosti razvoja nauke i obrazovanja od stalnih promena u odnosima političkih snaga koje su, ne retko, znale da na pola puta zaustave započete dobre inicijative i projekte.

Srpska Akademija nauka i umetnosti je aktivno učestvovala u pokretanju, razvoju i radu Istraživačke stanice Petnica kao inovativnog projekta nadgradnje uprosečenog obrazovnog sistema svežim i kvalitetnim programima usmerenim prevashodno na mlade talente i inovativne nastavnike.

Brojni naši akademici sarađivali su, kao članovi Saveta i kao predavači prenoseći svoja znanja mladim polaznicima Istraživačke stanice.

Mi smo danas ponosni što smo svedoci da među stotinama mladih i kreativnih stručnjaka poniklih u Srbiji i koji uspešno rade i stvaraju u naučnim institutima i na univerzitetima kod nas i širom sveta ima veliki procenat onih koji su svoju ljubav prema nauci i prve korake u istraživačkom radu stekli baš u Petnici. SANU u Istraživačkoj stanici Petnica vidi projekat od nacionalnog značaja koji može svojim primerom i rezultatima ohrabriti kvalitetne lokalne inicijative u stotinama škola.

Zato Srpska Akademija nauka i umetnosti bezrezervno podržava formiranje ovog Fonda koji će obrazovni rad Istraživačke stanice učiniti stabilnijim, kvalitetnijim i obuhvatnijim. SANU iskreno apeluje na pojedince u Srbiji i širom sveta kao i na uspešna preduzeća i, naročito, na velika javna preduzeća i sisteme čiji će razvoj neposredno zavisiti od kvaliteta i kreativnih sposobnosti domaćih naučnih i tehničkih kadrova, da se učlane u Fond i ohrabre i druge da pomognu ovaj perspektivni poduhvat.

nazad