dr Slobodan Milosavljević, predsednik Privredne komore Srbije (2006)

Istraživačka stanica Petnica je jedan od retkih uspelih poduhvata inoviranja i osavremenjavanja domaćeg obrazovanja koji je preživeo najteže godine i upravo u tim teškim vremenima uspostavio visoke standarde rada koje danas prepoznaju i cene najrazvijenije zemlje i ugledne međunarodne organizacije.

U proteklih blizu četvrt veka postojanja IS Petnica kroz oko dve hiljade pažljivo osmišljenih kurseva, seminara, kampova i radionica prošlo je preko 30,000 pametnih, ambicioznih i talentovanih mladih ljudi od kojih je veliki deo danas stekao ugled i rezultate u svetu nauke, tehnologije i biznisa, kako u Srbiji i prostorima regiona, tako i na svih pet kontinenata.

Od samih početaka rada Istraživačku stanicu Petnica pomagala su mnoga uspešna preduzeća.

Velike fluktuacije u određivanju društvenih prioriteta Srbije, slabo materijalno stanje školstva i nizak opšti porodični standard onemogućavaju da se moderni i kvalitetni programi u Istraživačkoj stanici Petnica finansiraju na način na koji se slične aktivnosti razvijaju u drugim zemljama - participacijom škola i lokalne zajednice i adekvatnom podrškom državnih razvojnih fondova.

Zato je izuzetno važna mudra inicijativa da se formira nezavisni Fond Petnica i njegova vrata otvore ne samo za ranije učesnike u obrazovnim programima, već i za uspešna i razvoju okrenuta preduzeća i za uspešne pojedince koji žele konkretno i dalekovido pomoći ključni razvojni potencijal Srbije – moderno i podsticajno obrazovanje mladih, zasnovano na savremenim dometima nauke i usmereno ka razvoju kreativnog, analitičkog i kritičkog mišljenja i sposobnosti da se vlada modernim dostignućima nauke i tehnologije.

Privredna Komora Srbije je među prvima postala član Fonda Petnica. Pozivamo sve naše članove ali i pojedince, preduzeća i ustanove u Srbiji i van nje da se učlane u ovaj jedinstveni Fond i na taj način pomognu širok spektar savremenih programa rada sa mladima i tako doprinesu kontinuiranom obnavljanju domaćeg kreativnog naučnog potencijala i važnog kadrovskog nukleusa srpske privrede.


nazad