U skladu sa članom 10 i 26 Zakona o zadužbinama, fondacijama i fondovima ("Službeni glasnik" Republike Srbije br, 59/89), a na osnovu Ugovora o osnivanju "Fonda 'Petnica' za razvoj naučnog obrazovanja", osnivči Fonda utvrđuju


PRAVILA FONDA "PETNICA" ZA RAZVOJ NAUČNOG OBRAZOVANJA


Osnovne odredbe
član 1

Osnivači Fonda
član 2

Članovi Fonda
član 3

Predstavljanje Fonda
član 4

Ostvarivanje ciljeva Fonda
član 5

Upravljanje Fondom


Skupština Fonda

član 6

Konstitutivna sednica Skupštine Fonda
član 7

Sednice Skupštine Fonda
član 8

Upravni odbor
Član 9

Sednice Upravnog odbora
član 10

Stručna tela Fonda
član 11

Sredstva Fonda
član 12

Članarina
član 13

Deponovanje sredstava
član 14


Raspodela sredstava Fonda
član 15

Nadzor nad radom Fonda
član 16

Prestanak rada
član 17

Ostale odredbe
član 18

član 19

OSNIVAČI FONDA

1. Radisav Golubović

2. Branko Jakovljević

3. Srđan Janev

4. Vigor Majić

5. Srđan Verbić

Povratak na listu dokumenata