Uskladu sa članom 20, 21, i 22 Zakona o zadužbinama i, fondacijama i fondovima ("Službeni glasnik" Republike Srbije br, 59/89) osnivači (azbučno): Radisav Golubović iz Beograda, Branko Jakovljević iz Valjeva, Srđan Janev iz Valjeva, Vigor Majić iz Valjeva i Srđan Verbić iz Beograda, dana 25. februara 2003. godine, postižu sledeći

UGOVOR
O osnivanju fonda "Petnica"
za razvoj naučnog obrazovanja

Član 1

Naziv i sedište Fonda
Član 2

Član 3

Ciljevi Fonda
Član 4

Sredstva Fonda i način njihovog korišćenja
Član 5

Član 6


Član 7

Član 8

Način upravljanja Fondom
Član 9

Ostale odredbe
Član 10


OSNIVAČI FONDA

1. Radisav Golubović

2. Branko Jakovljević

3. Srđan Janev

4. Vigor Majić

5. Srđan Verbić

Povratak na listu dokumenata