Na inicijativu UO Fonda Petnica, a u skladu sa pravilima Fonda Petnica iz člana 8. i člana 13. Skupština Fonda donosi


ODLUKU

1. Uvodi se nova kategorija članarine – članarina za fakultete ili naučne ustanove, oznaka N.

2. Određuje se iznos od 40,000 dinara za godišnju članarinu za fakultete ili naučne ustanove.

3. Menjaju se iznosi godišnjih članarina u svim kategorijama za 2007. godinu i to:

- R - regularni član - 3,000 din
- Y - studenti, učenici, mladi – 800 din
- F - porodično članstvo – 4,000 din
- H - pomažući član – 20,000 din
- S - sponzorsko članstvo – 60,000 din
- D - dobrotvor fonda – 300,000 din
- K - veliki dobrotvor fonda – 1,500,000 din


U Petnici, 11.05.2007.

Predsednik UO Fonda
dr Miroljub Smiljanić

      

Povratak na listu dokumenata