Na inicijativu UO Fonda Petnica a u skladu sa pravilima Fonda Petnica iz člana 8. i člana 13. Skupština Fonda donosi


ODLUKU

1. Uvodi se nova kategorija članarine – članarina za škole, oznaka E.

2. Određuje se iznos od 10,000 din za godišnju članarinu za škole.

3. Menjaju se iznosi godišnjih članarina u svim kategorijama za 2005. godinu i to:

- R - regularni član - 1,100 din
- Y - studenti, učenici, mladi – 360 din
- F - porodično članstvo – 1,800 din
- H - pomažući član – 12,000 din
- S - sponzorsko članstvo – 36,000 din
- D - dobrotvor fonda – 240,000 din
- K - veliki dobrotvor fonda – 1,200,000 din


U Petnici, 9.05.2005.

Predsednik UO Fonda
dr Miroljub Smiljanić

      

Povratak na listu dokumenata