Kategorije članstva

regularni član
Član Fonda može postati svaka punoletna osoba koja Fondu pošalje pristupnicu i uplati godišnju članarinu. Član Fonda dobija člansku kartu, godišnji izveštaj o radu Fonda, almanah “Petnica” i pravo neprekidnog uvida u rad Fonda.
godišnja članarina
od '09-te Srbija 4,000.- din van Srbije USD/Euro 100.-
R
 
studenti, učenici, mladi
Fond Petnica nudi studentima redovnih i poslediplomskih studija ali i punoletnim učenicima srednjih škola mogućnost učlanjenja u Fond pod olakšanim uslovima. Prava koja se stiču učlanjenjem su identična pravima regularnog člana.
godišnja članarina od '09-te Srbija 1,000.- din van Srbije USD/Euro 40.-
Y
 
porodično članstvo
Ukoliko se više članova jedne porodice ili porodica u celini želi učlaniti u Fond Petnica, ovo je najpovoljniji način. Porodično članstvo podrazumeva sva prava dva regularna člana.
godišnja članarina od '09-te Srbija 6,000.- din van Srbije USD/Euro 150.-
F
 
osnovna ili srednja škola
Fond sa zahvalnošću nudi opciju školama koje žele ozbiljnije pomoći rad i ostvarivanje ciljeva Fonda. Pored svih prava regularnog člana, škola će kao član Fonda dobiti posebno pismo-zahvalnicu.
godišnja članarina od '09-te Srbija 15,000.- din van Srbije
E
 
fakulteti ili naučne ustanove
Fond sa zahvalnošću nudi opciju fakultetima ili naučnim ustanovama koje žele ozbiljnije pomoći rad i ostvarivanje ciljeva Fonda. Pored svih prava regularnog člana, fakultet, odnosno naučna ustanova, dobiće posebno pismo-zahvalnicu.
godišnja članarina od '09-te Srbija 50,000.- din van Srbije
N
 
pomažući član
Fond sa zahvalnošću nudi opciju pomažućeg člana za one koji žele ozbiljnije pomoći rad i ostvarivanje ciljeva Fonda. Pored svih prava regularnog člana, pomažući član će dobiti posebno pismo-zahvalnicu.
godišnja članarina od '09-te Srbija 40,000.- din van Srbije USD/Euro 500.-
H
 
sponzorsko članstvo
Pojedinci ili preduzeća koji žele direktno pomoći obrazovne funkcije Fonda imaju na raspolaganju ovu kategoriju članstva u Fondu. Pored svih prava pomažućeg člana, sponzor dobija poseban prikaz u publikacijama Fonda.
godišnja članarina od '09-te Srbija 80,000.- din van Srbije USD/Euro 1,000.-
S
 
dobrotvor fonda
Pojedinci ili preduzeća koji žele značajno pomoći obrazovne funkcije Fonda i sebe predstaviti korisnicima Fonda mogu izabrati status člana-dobrotvora Fonda i sa Fondom sklopiti poseban ugovor kojim se regulišu međusobne obaveze.
godišnja članarina od '09-te Srbija 400,000.- din van Srbije USD/Euro 5,000.-
D
 
veliki dobrotvor fonda
Pojedinci ili preduzeća koji žele priložiti strateškom razvoju Fonda i trajno ući u istoriju Fonda i njegovih programa.
godišnja članarina od '09-te Srbija 2,400,000.- din van Srbije USD/Euro 30,000.-
K
 
donator / priložnik fonda
Pojedinci ili preduzeća koji žele jednokratno pomoći Fond. Donator nije član, ali mu Fond iskazuje zahvalnost i poštovanje.
bilo koja suma ili pomoć u opremi, materijalu ili uslugama
X

Kako se učlaniti?