Razmislite o kategoriji članstva kojoj biste želeli pristupiti i javite nam se.


Pristupnicu za Fond možete preuzeti u OpenOffice(2.0), ili MS Word formatu,
popuniti i poslati nam je
e-poštom na fond _at_ petnica.rs,
faksom na +381 (0)14 25 12 12,
ili poštom na adresu: Fond Petnica, p. fah 6, 14104 Valjevo, Srbija.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefone
+381 (0)14 251 180, 251 280, 251 310

Kontakte sa Fondom možete ostvariti i posredstvom Interneta koristeći e-adresu
fond _at_ petnica.rs

U tom slučaju mi ćemo Vam poštom ili lično dostaviti pristupnicu za Fond i uplatnicu za prvu godišnju članarinu. Po prispeću uplate željene kategorije članarine i popunjene pristupnice, dobićete člansku kartu i poslednji broj Informatora o radu Fonda.

Preduzeća ili pojedince koji žele postati dobrotvori Fonda posetićemo i sačiniti tekst ugovora i dogovoriti druge detalje u vezi sa međusobnim obavezama.

Po želji člana, moguća je uplata članarine za nekoliko godina.

Takođe, po želji člana omogućena je doživotna članarina koja iznosi pet godišnjih iznosa željene vrste članarine.

Pristupnica omogućuje i uplatu u ime druge (drugih) osoba (poklon-članstvo).

Član Fonda može zahtevati da se, prilikom objavljivanja liste članova, sponzora i darodavaca, članarina ili prilog prikažu kao anonimni.